Elvira Madigan og Sixten Sparre

Mere om Elvira og Sixten ... Dines Bogø ... Gravsten - generelt


GRAVSTEDET - GRAVSTENENE: LANDETS SCT. JØRGENS KIRKEGÅRD 2000 - 2012

O = Oprindelige sten. Sort: Sixten Sparre. Rød: Hedvig Jensen.


Gravplads nr. 3. De oprindelige gravsten genopsat efter renovering. Et forsøg på at beskrive, hvor gravsten har stået og hvilken type, der har været opsat på Landet Sct. Jørgens Kirkegård.
2000-2004. De oprindelige gravsten genopsat. Nationalmuseet ønskede ikke at stenene blev renoveret, men bevaret i oprindelig tilstand.

Nationalmuseet havde dog foreslået at Elviras marmorgravsten blev pakket i plastik, men det kunne have ødelagt stenen endnu mere. Sandaus Stenhuggeri, der rensede og opfriskede teksterne på stenene, foreslog man beskyttede stenene med en glasplade. Gravstedet set mod vest. Foto fra Internetside.Fotos fra Internetside.


2. juli 2004. De oprindelige gravsten, der nu er beskyttet med glasplader (og derfor svære at fotografere skråt i stærk sollys). Gravstedet set mod vest. (Foto: Dines Bogø).
29. april 2007. Vejledninger på kirkegården om gravstedet er ændret siden 2004. (Foto: Dines Bogø).


Gravsted fra 2012